Materiál a technológia výroby betónových prvkov

Betón je zmes minerálnych zložiek (cement, piesok, štrk, farbiace pigmenty), vody a zušľachťujúcich prísad. Vznikne plastická až tekutá zmes a po jej zatvrdnutí produkt s požadovanými fyzikálnymi vlastnosťami. Všetky použité zložky sú v súlade s požiadavkami normy STN EN 206-1: 2002 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda.

Pri našej manufaktúrnej výrobe betónových prvkov používame výlučne mokrý spôsob výroby (Wet Cast Method).

Výsledné vlastnosti našich výrobkov sú v súlade s požiadavkami týchto noriem:

  • STN EN 13198: 2004 Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár.
  • STN EN 13369: 2005 Všeobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty.
Objemová hmotnosťod 2300 do 2450 kg/m³
Kocková pevnosť v tlaku po 28 dňochod 30 do 75 N/mm²
Pevnosť v ťahu za ohybuod 3 do 8 N/mm²
Nasiakavosťod 4 do 6 %
Odolné proti poveternostným vplyvománo