Architektonický betón

V KLOCOK Poprad s.r.o. tento termín používame pre širokú škálu betónových prvkov rozmanitých tvarov a rôznych rozmerov, ktoré majú dôležitú dekoratívnu funkciu.

Ich tvar, farba, povrchová štruktúra a mimoriadna kvalita podstatným spôsobom prispievajú k vzhľadu stavebného diela, stavebnej konštrukcie alebo samotného betónového výrobku. Podstatná tu je neobmedzená možnosť výberu tvaru, farby a povrchovej štruktúry. Zložitý tvar nového výrobku je pre nás výzvou. Ak je nutná optimalizácia jeho tvaru z technologického hľadiska, robíme to v spolupráci s architektom alebo projektantom.

Hlavné znaky prefabrikovanej podoby architektonického betónu:

Rozmanitosť tvarov

Malosériová zákazková výroba architektonických prvkov rozmanitých tvarov z vysoko výkonných betónov.

Široká škála úprav

Široká škála finálnych povrchových úprav výrobku a spôsobov ako individualizovať jeho vzhľad.

Krátky čas výroby

Krátky čas výroby s termínom dodávky podľa harmonogramu projektu.

Radi vás podporíme pri vývoji neobvyklých jedinečných nápadov z betónu. Naši odborníci disponujú rozsiahlymi poznatkami o tomto materiáli a radi vám dajú odpovede na vaše otázky.