Služby

Vysoký stupeň zákazkovej výroby

V KLOCOK Poprad s.r.o. postupujeme podľa vašich požiadaviek a predstáv. Môžete prísť s úplne novým prvkom, alebo s prvkami ktoré sú podobné k tým, ktoré sme už vyrobili. Je veľmi veľa možností ako vám pomôcť individualizovať váš počiatočný návrh.

Odborná pomoc

Podelíme sa radi s našimi skúsenosťami, ktoré sme získali rokmi práce. Ak ste architekt, dizajner alebo projektant a začínate prácu na projekte, ktorý zahrňa aj architektonicky betón, určite sa vám vyplatí konzultácia s našimi odborníkmi najlepšie ešte pred ukončením výkresov a plánov, alebo pred samotným tendrom. Tesne pred zahájením výroby už môže byť neskoro. Kontaktuje sa s nami a požiadajte nás nielen o projektové podklady ale aj o orientačnú cenovú ponuku.

Montáž na stavbe

Okrem výroby a dodávky našich výrobkov z architektonického betónu ponúkame aj ich montáž na stavbe.

Opravy a renovácie

Zabudovaný viditeľný betónový prvok v exteriéri sa môže poškodiť poveternostnými vplyvmi, vandalmi, mimoriadnou udalosťou, ... Ak sa jedná o náš výrobok vyrobený v minulosti, ochotne ho opravíme, zrenovujeme alebo ho vymeníme za nový.