Kontakt

Sídlo spoločnosti,
prevádzkáreň v Hranovnici

KLOCOK Poprad, s.r.o.
Dubina 705
059 16 Hranovnica
E-mail: info@klocok.eu
Tel.: +421 52 7888 921
Fax: +421 52 7888 923
IČO: 31705995
DIČ: 2020514639
Zápis v obch. registri: OR OS Prešov
Oddiel: Sro vložka č. 2261/P

Zákazkové oddelenie

Cenové ponuky
Tel.: +421 52 7888 921
Mobil: +421 905 383 488
Fax.: +421 52 7888 923
E-mail: info@klocok.eu

Predajňa

Ceny a cenové ponuky
Tel.: +421 52 7888 921
Mobil: +421 915 929 289
Fax.: +421 52 7888 923
E-mail: info@klocok.eu

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 vzťahujúce sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie a je právne záväzným rámcom rovnako ako zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pričom obe normy sú účinné od 25.5.2018. Organizácia KLOCOK Poprad, s.r.o. pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona elektronickú komunikáciu obsahujúcu osobné údaje zabezpečili šifrovaním, inak sme podľa ustanovení predmetného zákona povinní vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť naspať.

V prípade zasielania Žiadostí do zamestnania uchádzačmi na konkrétne pracovné ponuky platia rovnaké podmienky na spracovateľskú operáciu zasielania žiadostí ako je definované vo vyššie uvedených prípadoch. K žiadosti je uchádzač povinný priložiť súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledovnom alebo podobnom znení:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto Vám udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, motivačnom liste a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.