Kvalita zaručená viac ako 20-ročnými skúsenosťami s prácou s betónom.

KLOCOK Poprad s.r.o. má viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou prefabrikátov z architektonického betónu.

Uplatňujeme vnútropodnikový systém kontroly kvality a vlastnosti výrobkov sú v zhode s údajmi špecifikovanými v príslušných technických osvedčeniach a technických normách. Pri výrobe betónových výrobkov používame vstupné materiály a hmoty, ktoré sú v zhode s príslušnými technickými normami.

Naša výrobňa v Hranovnici má primeranú kapacitu pre zabezpečenie kvality, veľkosti a množstva prefabrikovaných prvkov bez zdržania postupu prác na stavbe.