Výrobky plne na zákazku

Sú to predovšetkým prvky z architektonického betónu, ktoré dodávame na základe zmluvy o dielo alebo na základe kúpnej zmluvy a sú vyrobené podľa odsúhlasenej výrobnej dokumentácie, ktorá definuje nielen prvky ale aj spôsob ich montáže. Táto dokumentácia slúži tiež k zabezpečeniu výroby foriem pre odliatie prvkov.

Architektonické betónové prvky na zákazku. Projekt fontány.

Architektonické betónové prvky na zákazku.
Projekt fontány.

Ak je to potrebné je súčasťou výrobnej dokumentácie aj statický výpočet. Výrobnú dokumentáciu odsúhlasuje architekt a odberateľ. Súčasťou výrobnej dokumentácie môžu byť aj schémy a detaily pre zabudovanie výrobkov. Rezanie prvkov na stavbe obvykle nie je potrebné.

Stanovenie ceny

Na našej stránke nenájdete cenník. Každý projekt je unikátny, s mnohými činiteľmi, ktoré ovplyvňujú jeho cenu.

Množstvo, tvar, veľkosť, farebné odtiene, povrchové štruktúry, kotevné prvky a časový plán projektu, to všetko má vplyv na cenu. Ak požadujete cenovú ponuku pre váš projekt, prosíme, poskytnite nám čo najviac relevantných informácii. Ku každej zákazke pristupujeme individuálne a cenovú ponuku na výrobu a dodávku týchto výrobkov pripravíme po spoločnej optimalizácii vyhotovenia prvkov, podľa predstáv architekta alebo investora, s prihliadnutím na naše konkrétne materiálové a technologické možnosti.