Kariéra v našej firme

KLOCOK Poprad, s.r.o. sa od roku 1995 špecializuje na zákazkovú výrobu architektonických prefabrikovaných betónových prvkov a na ich montáž na stavbe. Je to náročná malosériová alebo kusová, manufaktúrna výroba betónových prvkov pre skrášlenie vonkajšieho prostredia. Spoločnosť má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a dobrú pozíciu na domácom trhu. Náš obrat narastá každým rokom a spoločnosť v tejto oblasti prehlbuje svoju špecializáciu. Neustále preto hľadáme pracovníkov, ktorým ponúkame zaujímavé uplatnenie v nemonotónnych činnostiach, kde výsledkom je pekný výrobok z betónu. Treba však počítať s väčším nasadením v letných a jesenných mesiacoch.

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 vzťahujúce sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie a je právne záväzným rámcom rovnako ako zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pričom obe normy sú účinné od 25.5.2018. Organizácia KLOCOK Poprad, s.r.o. pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona elektronickú komunikáciu obsahujúcu osobné údaje zabezpečili šifrovaním, inak sme podľa ustanovení predmetného zákona povinní vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť naspať.

V prípade zasielania Žiadostí do zamestnania uchádzačmi na konkrétne pracovné ponuky platia rovnaké podmienky na spracovateľskú operáciu zasielania žiadostí ako je definované vo vyššie uvedených prípadoch.

Žiadosti spolu so životopisom, príp. motivačným listom zasielajte na adresu info@klocok.eu

K žiadosti do zamestnania je uchádzač povinný priložiť podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledovnom alebo podobnom znení:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto Vám udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, motivačnom liste a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prihláste sa do Newslettera

Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a ponúk so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každem zaslanom newslettri. Zásady ochrany osobných údajov.