Kontakt

Sídlo spoločnosti,
prevádzkáreň v Hranovnici

KLOCOK Poprad, s.r.o.
Dubina 705
059 16 Hranovnica
E-mail: info@klocok.eu
Mob.: +421 915 929 289
IČO: 31705995
DIČ: 2020514639
Zápis v obch. registri: OR OS Prešov
Oddiel: Sro vložka č. 2261/P

Zákazkové oddelenie

Mob.: +421 905 350 392
Mob.: +421 905 383 488
E-mail: info@klocok.eu
E-mail: ponuky@klocok.eu

Predaj

Mob.: +421 915 929 289
E-mail: info@klocok.eu

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 vzťahujúce sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie a je právne záväzným rámcom rovnako ako zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pričom obe normy sú účinné od 25.5.2018. Organizácia KLOCOK Poprad, s.r.o. pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona elektronickú komunikáciu obsahujúcu osobné údaje zabezpečili šifrovaním, inak sme podľa ustanovení predmetného zákona povinní vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť naspať.

V prípade zasielania Žiadostí do zamestnania uchádzačmi na konkrétne pracovné ponuky platia rovnaké podmienky na spracovateľskú operáciu zasielania žiadostí ako je definované vo vyššie uvedených prípadoch. K žiadosti je uchádzač povinný priložiť súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledovnom alebo podobnom znení:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto Vám udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, motivačnom liste a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prihláste sa do Newslettera

Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a ponúk so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každem zaslanom newslettri. Zásady ochrany osobných údajov.